Almende homepage
Isala nieuws
BRUGKLASKAMP 2014
 

Het brugklaskamp was weer fantastisch.

Voor foto's, klik hier. 

  
Het Isala-record "Nylon maken" van 2012 is verbroken!
   De scheikundeleerlingen van VWO-6 hebben in de les van woensdag 17 september het Isala-record "Nylon maken" dat al sinds 2012 op 12 meter stond verpulverd. Na een aantal pogingen lukte het de leerlingen om een nylondraad te produceren van 15 meter. Ze moesten daarvoor goed samenwerken en de verse draad voorzichtig aan elkaar doorgeven zonder de draad te breken, terwijl vanuit het bekerglaasje in de zuurkast steeds een stukje nieuwe draad werd bijgemaakt. Nadat de draad het hele lokaal was overgestoken en ook al een stukje de hoek om was, waren helaas de grondstoffen uit het bekerglaasje op en kon de inmiddels behaalde 15 meter niet verder worden verbeterd. Toch een hele prestatie!
  
SHAKESPEARE VOOR V5 EN V6
 

Op zondag 7 september genoten onze leerlingen

van V5 en V6 weer van een prachtige ..............(lees verder door op de titel te klikken) 

  
INTRODUCTIE NIEUWE SCHOOLJAAR HAVO 4 Klik op de kop voor het winnende filmpje.   
WE ZIJN WEER BEGONNEN
 

 De vaart zit er al weer in.

  Iedereen een goed nieuw schooljaar gewenst.

  Voor meer foto's, klik hier. 

  
nieuwsarchief

Nieuwsarchief
   ROMEE MILENKOVIC ............lees verder door op de titel te klikken   Lees meer...

Havo 4 is voor het vak aardrijkskunde een studie aan het maken van de verschillen tussen woonwijken in Nederland en heeft daarvoor een zestal wijken in Utrecht bezocht. Daar werd goed rondgekeken, er werden foto’s gemaakt en vragen gesteld en tenslotte worden “thuis” alle gegevens uitgewerkt in een indrukwekkend excursieverslag. Lees verder ...   Lees meer...

Op dinsdag 12 juni 2012 vindt van 16.00 - 18.00 uur voor de eerste keer de uitreiking van de certificaten Maatschappelijke Stage plaats.In bijzijn van de derdejaars leerlingen, ouders/verzorgers, organiserende partijen, vertegenwoordigers van vele grote en kleine vrijwilligersorganisaties zullen er ervaringen uitgewisseld worden en kunnen de genodigden elkaar informeren over succesverhalen en mogelijke verbeterpunten ten aanzien van het werken met vrijwilligers, in het bijzonder met MaS-stagiaires. Lees verder ...   Lees meer...

De regionale pers heeft recent krantenartikelen gewijd aan de inzamelactie voor Egyam Ghana. Hierbij de artikelen uit het Achterhoek Nieuws, Oude Ijsselstreek Vizier en Rondom Dinxperlo...   Lees meer...

Het geld van de kerstmarktactiviteiten heeft een goede bestemming gevonden. Mede dankzij deze inzamelactie kon de JHS School in Egyam Ghana worden geopend. Kijk verder ...   Lees meer...

‘Groen’ was dit jaar het thema voor  het  Filmfestival dat op vrijdag 9 maart j.l. in de DRU-cultuurfabriek heeft plaatsgevonden. Een Filmfestival voor de ckv-leerlingen van het Almende College . Vorig jaar was het thema ‘Stoer’ en won het Isala met de film Jeems Bont. De verwachtingen waren dus hooggespannen. Lees verder ...   Lees meer...

Tijdens de Doe-dagen stond bij de derdejaars leerlingen o.a. het thema 'media' centraal. Dit thema werd vormgegeven d.m.v. een film, bijbehorende verwerkingsopdracht, diverse workshops en een bezoekje aan het Beeld en Geluid Museum in Hilversum. Lees verder ...   Lees meer...


Als voorproefje op het echte carnaval is op ’t Isala op donderdag 16 februari 2012 reeds het “feest der zotten” voor de onderbouw losgebarsten. Mede dankzij de enthousiaste organisatie van de BSB was het weer een groot succes. De leerlingen waren gekleed in de meest fraaie uitdossingen en werd er gedanst op onvervalste carnavalskrakers. Voor impressies, zie fotopagina Isala …   

Het Isala heeft voor Stichting Weeshuis Egyam Ghana via kerstmarktactiviteiten geld ingezameld. Uit de foto's (zie bovenstaande link) blijkt dat de opbrengst een goede bestemming heeft gevonden. Lees verder ...   Lees meer...

Als blijk van waardering en erkenning heeft het Almende College locatie Isala de award “Duurzaamheid Internationalisering” 2012 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt door de AEDE, de in 1956 in Parijs opgerichte “Association Européenne des Enseignants, European Association of Teachers”, afdeling Nederland. Deze organisatie richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs. Het is een belangrijke netwerkorganisatie voor iedereen die in onderwijsland internationaal actief is of wil zijn. Lees verder ...   Lees meer...

Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   

Locatie Isala

De prachtige omgeving en het moderne gebouw vormen de ideale omgeving voor een dynamische school die inzet op leerlinggericht werken, hetgeen betekent dat de leerling het uitgangspunt is voor de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden.

Hoewel ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, spelen wij als school hierin ook een belangrijke rol. Wij geven dan ook veel aandacht aan sociale aspecten en groepsdynamiek. We richten ons verder op de individuele ontwikkeling van leerlingen binnen een klas, het tegemoetkomen aan verschillen in leerstijlen en capaciteiten en het waar mogelijk overdragen van meer verantwoordelijkheden aan leerlingen.

De prestaties die de leerlingen van het Isala leveren, liggen al jarenlang op een hoog niveau. We streven naar behoud en verbetering van goede resultaten en kwaliteit. Daarbij valt te denken aan harde gegevens als slagingspercentages en doorstroming, maar ook aan ‘zachtere’ zaken als tevredenheid van leerlingen en ouders en een veilige leefomgeving. Dit bereiken we onder andere door kleinschaligheid te bevorderen en aandacht voor elkaar te hebben.

We hechten belang aan een goede samenwerking, aan het elkaar kennen en gekend worden. Dit geldt zowel voor de leerlingen onderling als voor de relatie tussen leerlingen en leraren.


Het Isala is een school voor havo en vwo: atheneum en gymnasium en is gehuisvest in een architectonisch uniek gebouw in een fraaie omgeving.
Naar het Isala betekent voor een leerling:

  • Een prima plek waar je je veilig voelt
  • Leren in een uitdagende omgeving
  • In goede handen bij een deskundige mentor
  • Mogelijkheden om je talent te ontwikkelen
  • Volop in beweging met diverse sportactiviteiten
  • Naar een school met een rijk cultuuraanbod 

      
 
 
Informatie voor brugklassers