Almende homepage
Wat doet de OR

Activiteiten Ouderraad

De Ouderraad onderneemt onder meer de volgende activiteiten:

·       Jaarvergadering

Als eerste in het najaar de jaarvergadering van de Ouderraad. In kleine groepjes bespreekt de Ouderraad met andere ouders op die avond actuele onderwerpen voor u en uw kind op het Isala. De mening en inzichten van ouders worden door de leden van de Ouderraad met de schoolleiding van het Isala besproken. 

·       Vergaderingen

De Ouderraad vergadert regelmatig, gewoonlijk met Mascha Schnitzler, als directeur van het Isala. Een vergadering van de Ouderraad kunt u trouwens altijd bijwonen, dat geldt ook voor de vergaderingen van de medezeggenschapsraden zowel op locatieniveau (het Isala) als binnen het Almende College, waar het Isala deel van uitmaakt. De vergaderingen vinden plaats op het Isala en starten om 20.00 uur, tenzij anders is vermeld.

Voor data: zie agenda OR

·       Thema-avond

In het voorjaar is er een thema-avond voor ouders. We gaan dan dieper in op een bepaald thema/onderwerp en nodigen een gast uit die daarover een inleiding verzorgt.

·       Open Dag Isala

Verder is de Ouderraad aanwezig op de Open Dag van het Isala voor nieuwe leerlingen. Ook op de avonden met 10 minuten gesprekken met docenten is de Ouderraad aanwezig voor eventuele vragen of opmerkingen.

 

VOOR ACTIEVE OUDERS:

Naast lid worden van de Ouderraad, kunt u ook op andere manieren actief zijn binnen het Isala, bijv. als vrijwilliger in de mediatheek. Zie hiervoor onder Ouderparticipatie op de website van het Isala.