Almende homepage
Wat doet de OR

De Ouderraad onderneemt onder meer de volgende activiteiten:

 

·       Ouders-voor-ouders-avond

In het najaar bespreekt de Ouderraad met belangstellende ouders in kleine groepen actuele onderwerpen voor u en uw kind op het Isala. De mening en inzichten van ouders worden door de leden van de Ouderraad met de schoolleiding van het Isala besproken. 

Verslag van de ouders-voor-ouders bijeenkomst op 15 nov. 2016


 

·       Vergaderingen

De Ouderraad vergadert regelmatig, gewoonlijk met Mascha Schnitzler, de directeur van het Isala. Een vergadering van de Ouderraad kunt u trouwens altijd bijwonen.   

De vergaderingen vinden plaats op het Isala en starten om 19.30 uur, tenzij anders is vermeld.

 

De reguliere overlegvergaderingen van de Ouderraad voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 worden vastgesteld op de eerste vergaderdag 26 sept. 2017.

 

·       Thema-avond

Eens per jaar organiseren we een thema-avond. Tijdens de thema-avond staat één thema centraal.

Thema’s die aan bod zijn geweest: social media, het puberbrein, verslavingen (o.a. alcohol en drugs)

 

·       Open Dag Isala

Verder is de Ouderraad aanwezig op de Open Dag van het Isala voor nieuwe leerlingen.

 

       -      10-minuten-gesprekken
Daarnaast zijn we altijd aanwezig tijdens de avonden waarop de 10-minuten gesprekken zijn met docenten.

U vindt ons in de centrale hal waar we koffie schenken en u van dienst kunnen zijn met vragen.

 

-       Deelname Locatie Deelraad (LDR)

1 ouderraadslid maakt deel uit van de LDR. Hierin is het team, de leerlingen en de ouderraad vertegenwoordigt.

 

 

 

 

VOOR ACTIEVE OUDERS:

Naast lid worden van de Ouderraad, kunt u ook op andere manieren actief zijn binnen het Isala, bijv. als vrijwilliger in de mediatheek. Zie hiervoor onder Ouderparticipatie op de website van het Isala.