Almende homepage
Wat doet de OR

De Ouderraad onderneemt onder meer de volgende activiteiten:

 

·       Ouders-voor-ouders-avond

In het najaar bespreekt de Ouderraad met belangstellende ouders in kleine groepen actuele onderwerpen voor u en uw kind op het Isala. De mening en inzichten van ouders worden door de leden van de Ouderraad met de schoolleiding van het Isala besproken. 

 

·       Vergaderingen

De Ouderraad vergadert regelmatig, gewoonlijk met Mascha Schnitzler, de directeur van het Isala. Een vergadering van de Ouderraad kunt u trouwens altijd bijwonen.  Dat kan door contact op te nemen met de secretaris, waarvan het telefoonnummer op de eerste pagina staat vermeld.  U kunt natuurlijk ook een mailbericht sturen.

De vergaderingen vinden plaats op het Isala en starten om 20.00 uur, tenzij anders is vermeld.

 

De reguliere overlegvergaderingen van de Ouderraad voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 vinden naar verwachting op de volgende data plaats:

  • 29 september 2016
  • 29 november 2016
  • 31 januari 2017
  • 30 mei 2017

·       Thema-avond

Eens per jaar organiseren we een thema-avond. Tijdens de thema-avond staat één thema centraal.

Thema’s die aan bod zijn geweest: social media, het puberbrein.

Dit schooljaar op 9 maart 2017 gaat het over alcohol en drugs

 

·       Open Dag Isala

Verder is de Ouderraad aanwezig op de Open Dag van het Isala voor nieuwe leerlingen.

 

       -      10-minuten-gesprekken
Daarnaast zijn we altijd aanwezig tijdens de avonden waarop de 10-minuten gesprekken zijn met docenten.

U vindt ons in de centrale hal waar we koffie schenken en u van dienst kunnen zijn met vragen.

 

VOOR ACTIEVE OUDERS:

Naast lid worden van de Ouderraad, kunt u ook op andere manieren actief zijn binnen het Isala, bijv. als vrijwilliger in de mediatheek. Zie hiervoor onder Ouderparticipatie op de website van het Isala.

universiteli turk pornolar