Almende homepage

Pagina van de Oudervereniging

Minimaliseren

Welkom op de website van de Ouderraad Almende College vestiging ISALA

 

Mee denken, mee praten , mee doen: zonder actieve ouders geen ouderraad!
Op deze pagina’s leest u wat de Ouderraad doet. De Ouderraad is er voor ouders/verzorgers door ouders/verzorgers. De Ouderraad zorgt ervoor dat de stem van ouders op het Isala gehoord wordt. Elk lid van de Ouderraad heeft zelf ook kinderen op het Isala. De Ouderraad overlegt met de locatiedirecteur over  zaken die ouders bezighouden. Daarnaast brengt de locatiedirecteur onderwerpen in, waarover hij graag de reactie van ouders hoort.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u opmerkingen, vragen of klachten of bent u verbaasd over hoe zaken gaan op het Isala? Neem contact met ons op via ouderraad@almende-isala.nl .

Overlegvergaderingen van de Ouderraad met school bijwonen? Dat kan. Dinsdag 26 sept. 2017 om 19.30 u is de eerste vergadering van dit schooljaar. De overige data worden dan vastgesteld.

DE OUDERRAAD ZOEKT ALTIJD NIEUWE LEDEN.
Ouders hebben een stem op het Isala. Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de ouderraad van het Isala? Neem dan contact op via de mail: ouderraad@almende-isala.nl