Almende homepage
Ouders

Welkom op de pagina voor de ouders

Nieuws: Thema-avond puberbrein groot succes: hier het verslag.

Op deze pagina's leest u o.a. de brieven die met de leerlingen meegegeven zijn, informatie van en over de Oudervereniging en andere oudergerelatieerde informatie.

Algemene info:

 • Overzicht ouderbijdrage      hier downloaden...
 • Formulier ouderbetrokkenheid      hier downloaden.....
 • Regeling schoolverlof
  Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
  Kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
  Mag ik buiten de schoolvakanties met mijn kind op vakantie gaan?
  Op al deze vragen vindt u antwoord in de regeling schoolverlof  u kunt die  hier downloaden...
 • Overzicht te verwachten bijkomende kosten per leerjaar. hier downloaden...
Ouderbetrokkenheid
 • Het Isala vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. In de afgelopen jaren is daar onder andere met de ouderraad over gesproken. Gedurende het schooljaar zijn er voldoende activiteiten waarbij ouders betrokken kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan surveillance tijdens proefwerkweken, assistentie bij de begeleiding van eendaagse excursies of internationalisering. Andere opties zijn hulp bij activiteiten tijdens de doeweek en het zelfstandig geven van plusuren. Indien u daarvoor belangstelling heeft, kunt u zich via bijgaand  formulier vrijblijvend opgeven. Tevens treft u daar een volledig overzicht van alle mogelijkheden aan. hier downloaden...

Pestprotocol
 • Dit is het pestprotocol van het Isala. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.  hier downloadden..

Vertrouwenspersonen

 • Op iedere locatie van het Almende College zijn twee interne vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. Leerlingen, ouders of medewerkers kunnen zich met een klacht over ongewenst of ontoelaatbaar gedrag van anderen binnen de school.