Almende homepage

Uitkomst Tevredenheidsonderzoek

Minimaliseren

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015-2016

Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn de leerlingen (alle leerjaren en niveau’s) en ouders (waarvan het kind in leerjaar 3 zit) via een tevredenheidsonderzoek in de gelegenheid gesteld om het Almende College vanuit hun perceptie te beoordelen. De vragen zijn grofweg te categoriseren in de themagebieden sfeer, schoolregels, lessen, ICT, leerlingenzorg en organisatie. De resultaten onder leerlingen en ouders van leerlingen uit leerjaar 3 zijn ten behoeve van Scholen op de kaart. Deze website biedt inzicht in de resultaten van scholen, op basis van twintig indicatoren, waaronder tevredenheid ouders en leerlingen (zie http://www.scholenopdekaart.nl).

De waardering van de leerlingen over het Isala is ruim voldoende, echter wel iets teruggelopen t.o.v.  de vorige meting in schooljaar 2013-2014. Daarbij zijn de leerlingen in leerjaar 2 en 3 over het algemeen wat positiever dan de leerlingen in de overige leerjaren. Als sterke punten geven de leerlingen aan dat ze het gevoel hebben dat ze met respect worden behandeld door de docenten, het mentoraat en vinden ze dat ze goed geïnformeerd worden over de resultaten door de docenten.

Als aandachtspunten noemen de leerlingen dat de lessen niet altijd even goed aansluiten bij actuele gebeurtenissen, dat de afwisseling in de les beter kan en vinden ze dat er beter naar hun mening geluisterd zou moeten worden.

De tevredenheidsonderzoeken werden dus alleen gehouden onder ouders/verzorgers waarvan het kind in leerjaar 3 zit. Deze ouders zijn over het algemeen positiever dan hun kinderen en hebben ook een positievere gemiddelde beoordeling over het Isala dan 2 jaar geleden (van 7,1 naar 7,3). Over het algemeen geven de ouders van het vwo-kind een betere beoordeling op de vragen dan de ouders waarvan het kind in havo3 zit. 

Als zeer positief ervaren ze het dat hun zoon/dochter zich veilig voelt op school, vinden ze de sfeer op school prettig, hebben ze de indruk dat hun kind met respect wordt behandeld, gelden er volgens hen duidelijke regels op school en zijn ze de mening toegedaan dat de school goed bekend staat.

De ouders zijn relatief wat minder positief over de begeleiding bij leer- of gedragsproblemen, gaven ze aan dat de school het leren niet altijd even aantrekkelijk maakt en vinden ook zij dat de school meer een luisterend oor zou moeten hebben voor hun standpunten.

In het algemeen kan dus worden gesteld dat er met tevredenheid gekeken kan worden naar de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. De verbeterpunten verdienen extra aandacht en de goede punten mogen we koesteren.

Werner Wk