Almende homepage
Schoolleiding

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor alle zaken op de locatie. Zij wordt ondersteund door vier afdelingsleiders die zich vooral bezighouden met de dagelijkse gang van zaken als de begeleiding van leerlingen en onderwijs. Naast aansturing van hun mentoren en teams hebben ze portefeuilles op het gebied van Organisatie/Planning, Zorg, Stromingen, PR, ICT enz.  Het management wordt verder nog aangevuld met een stafmedewerker en directie assistente.

 

Locatiedirecteur

Mascha Schnitzler

 

Afdelingsleiders onderbouw

Tom Noten en Catharina Rinsma       

Afdelingsleiders bovenbouw

Jan-Willem Hoogland (havo) en Petra van Loon (vwo)

 

Stafmedewerker      

Vera Wildenbeest

 

Directie assistente     

Vera van Aken

 

Op de foto van links naar rechts:

Vera Wildenbeest, Vera van Aken, Catharina Rinsma, Mascha Schnitzler, Jan-Willem Hoogland, Tom Noten en Petra van Loon.