Almende homepage
Schoolleiding

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor alle zaken op de locatie. Zij wordt ondersteund door vier afdelingsleiders die zich vooral bezighouden met de dagelijkse gang van zaken als de begeleiding van leerlingen en onderwijs. Naast aansturing van hun mentoren en teams hebben ze portefeuilles op het gebied van Organisatie/Planning, Zorg, Stromingen, PR, ICT enz.  Het management wordt verder nog aangevuld met een stafmedewerker en directie assistente.

 

Locatiedirecteur

Mascha Schnitzler

 

Afdelingsleiders onderbouw

Tom Noten en Catharina Rinsma               

Afdelingsleiders bovenbouw

Jan-Willem Hoogland        (havo)
Petra van Loon   (vwo)

 

Stafmedewerker      

Vera Wildenbeest

 

Directie assistente      

Vera van Aken

 

- Voorste rij van links naar rechts: Catharina Rinsma, Mascha Schnitzler, Vera Wildenbeest, Petra van Loon
 - Achterste rij van links naar rechts: Tom Noten, Vera van Aken, Jan-Willem Hoogland


universiteli turk pornolar