Almende homepage
Schoolgids
In de schoolgidsen kunt u informatie op hoofdlijnen lezen over belangrijke zaken van het onderwijs en afspraken die zijn vastgelegd op het Almende College en de locaties. Het geeft u een beeld vanuit welke principes het onderwijs wordt vormgegeven. Als u een printversie wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven bij de locatieadministratie. U kunt onderwerpen in de inhoudsopgave aanklikken om specifieke zaken te lezen. U wordt dan direct naar het betreffende item verwezen. Aan leerlingen is een informatiekaart uitgereikt met daarop de belangrijkste schoolgegevens, waaronder de lestijden, de vakanties en de contactgegevens