Almende homepage

VWO+

Minimaliseren

Voor wie is de vwo+-brugklas? 

De vwo+ brugklas is voor leerlingen die het vwo naar verwachting heel gemakkelijk aankunnen. In de vwo+-klas wordt de brugklasstof in minder tijd aangeboden en blijft er tijd over voor nieuwe en andere uitdagende onderwerpen.

Aanmelding voor de vwo+-brugklas

Leerlingen met een Citoscore van minstens 548 én een positief advies van de basisschool kunnen geplaatst worden in de vwo+-brugklas. Als een leerling niet aan beide criteria voldoet, beslist de toelatingscommissie.

Film over de vakken Latijn en Grieks HIER KLIKKEN

Wat doe je in de vwo+-brugklas?    

In de vwo+-brugklas wordt hetzelfde geleerd als in de h/v-brugklas, maar in minder tijd. In de vrijkomende tijd wordt aandacht besteed aan extra vakken zoals Latijn en drama en aan projectonderwijs. De projecten zijn deels vakoverstijgend. Een voorbeeld hiervan is het project Pompei, waarbij de vakken aardrijkskunde, biologie, Latijn en beeldende vorming betrokken zijn. In dit project werken de leerlingen aan een eigen journaal, waarin zij verslag doen van de ramp die in 79 na Chr. heeft plaatsgevonden, alsof ze er zelf bij waren.
Een vwo+-leerling heeft geen grotere studiebelasting dan een h/v-leerling. In hetzelfde aantal uren als een gemiddelde leerling in de h/v-brugklas kan een vwo+-leerling immers meer leren. We beschouwen de vwo+-klas overigens niet als een bollebozengroep, maar als een groep leerlingen die we tekort zouden doen, als we hen niet op hun eigen niveau zouden onderwijzen.
De pedagogische en didactische aanpak wordt specifiek op deze leerlingen afgestemd door o.a. de nadruk te leggen op meer zelfstandigheid en meer samenwerking.    

Waarom biedt het Isala de VWO+-klas aan?

Het Almende College, locatie Isala heeft een gemengde brugklas voor havo- en vwo-leerlingen. Voor sommige leerlingen is dat gunstig omdat je de keuze tussen havo en vwo nog even kunt uitstellen. De cognitief meest begaafde leerlingen worden in deze brugklas echter te weinig uitgedaagd. In de vwo+-klas krijgen ze deze uitdaging wel.
Maar vwo+ betekent niet alleen een extra uitdaging, we besteden ook veel aandacht aan het aanleren van een aantal belangrijke vaardigheden. In de eerste plaats werken we aan het ontwikkelen van een goede leertechniek. Leerlingen die heel gemakkelijk leren, weten namelijk vaak niet hoe ze moeten leren, omdat ze die vaardigheid nog nooit nodig hebben gehad. Door de leerlingen uitdagende opdrachten te geven, worden ze gedwongen om verschillende leertechnieken uit te proberen en toe te passen. Tegelijkertijd worden ze zo gestimuleerd om hun doorzettingsvermogen te ontwikkelen.
Een andere vaardigheid die we erg belangrijk vinden is samenwerken. Veel vwo+ leerlingen zijn gewend om bij groepswerk de leiding te nemen en andere leerlingen het werk uit handen te nemen, omdat ze het zelf sneller en beter (denken te) kunnen. In de vwo+-klas moeten ze samenwerken met leerlingen van hetzelfde niveau, die ook graag de leiding willen nemen en het op hun manier willen doen. Soms botst dit, maar het leidt wel toch echte samenwerking, waarbij je van elkaar kunt leren. 
Tot slot: voor vwo+ leerlingen is het ook heel prettig en goed om eens met ontwikkelingsgelijken in één klas te zitten. Zo is het fijn dat hun medeleerlingen hun gedachtengang direct kunnen volgen. Ook is het goed om te merken dat er meer slimme kinderen zijn en dat je niet de enige bent.

Na de brugklas

In de tweede klas vwo+ hanteren we dezelfde werkwijze als in de eerste klas. Ook hier krijgen de leerlingen extra projectonderwijs aangeboden. Daarnaast volgen zij het extra vak Latijn. Daarna gaan de leerlingen in de derde klas door met havo, vwo of gymnasium. Leerlingen van de vwo+-klas zullen vooral voor het vwo of het gymnasium kiezen.

Kun je overstappen?

Na het eerste jaar vwo+ kun je zonder problemen overstappen naar een h/v-klas. 
Overstappen van de h/v-brugklas naar de tweede klas vwo+ is minder eenvoudig, omdat de vwo+-brugklas meer vakken heeft en voor sommige vakken een hoger tempo aanhoudt. Dit laatste kan daarom alleen in een bijzondere situatie en met een aanvullend individueel programma.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een maitje naar:
Catharina Rinsma c.rinsma@almendecollege.nl 

universiteli turk pornolar
beylikduzu escort sisli escort beylikduzu escort istanbul escort istanbul escort