Almende homepage

Doorstroomnormen en bijzondere regels onderbouw

Minimaliseren

Algemeen

Of een leerling kan worden bevorderd, besproken of afgewezen moet worden, wordt door de docentenvergadering vastgesteld op basis van de hierna genoemde normen.

Toepassing van de normen is alleen mogelijk op volledige rapporten.

 • Een leerling mag maar maximaal één tekort hebben voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als een leerling bij deze vakken twee of meer tekorten heeft, dan wordt hij niet bevorderd, maar wordt hij in bespreking gebracht.

 • Op de overgangsrapporten komen alleen hele cijfers voor.

 • Een 10 levert een plusscore van 4 punten op, een 9, 8 of 7 respectievelijk een plusscore van 3, 2 of 1

 • Een 3 of lager levert 3 tekorten op, een 4 of 5 respectievelijk een tekort van 2 of 1.

   

   

  In bespreking zullen worden gebracht

 • alle leerlingen die doubleren, maar door één rapportcijfer met één punt te verhogen, bevorderd zouden zijn.

 • de leerlingen die bij bewegingsonderwijs duidelijk minder presteren dan hun klasgenoten.

 • de leerlingen die door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de mentor of afdelingsleider niet aan de doorstroomnormen voldoen.

 • alle leerlingen die volgens tabel 1 niet doubleren, maar maximaal 2 tekorten op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben.

   

   

  Doorstroom van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar

  Alleen de vakken Ne, La, Fa, En, gs, ak, wi, bi, lb, bv en mu tellen mee voor de tabel.

  Beoordeling voor stromingen telt niet mee voor de tabel.

     Doorstroom van het tweede naar het derde leerjaar

  Alleen de vakken Ne, La, Fa, Du, En, gs, ak, wi, nask, bi, bv, mu en de stroming tellen mee voor de tabel.

     Doorstroom van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar vwo

 • het totaal van de cijfers (afgerond op gehele cijfers) voor de vakken Ne, En, Du, Fa, wi, bi, nask, ak, gs, bv, mu en de stroming moet 83 punten zijn én

  • in aansluiting op voorgaande: leerlingen met La moeten 90 punten halen én

 • het totaal van de cijfers (afgerond op gehele cijfers) voor de vakken Ne, En en wi moet 20 punten zijn waarbij een cijfer van 4 of lager niet mag voorkomen; daarnaast mag het cijfer 5 maar maximaal één keer voorkomen én

 • indien het totaal van de cijfers (afgerond op gehele cijfers) voor de vakken Du en Fa niet minimaal 13 punten is, dan wordt een leerling besproken. Doorstroom van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar gymnasium

 • het totaal van de cijfers (afgerond op gehele cijfers) voor de vakken Ne, En, Du, Fa, La, wi, bi, nask, ak, gs, bv, mu en de stroming moet 90 zijn én

 • het totaal van de cijfers (afrond op gehele cijfers) voor de vakken Ne, En en wi moet 20 zijn waarbij een cijfer van 4 of lager niet mag voorkomen; daarnaast mag het cijfer 5 maar maximaal één keer mag voorkomen bij deze vakken èn

 • indien het totaal van de cijfers (afgerond op gehele cijfers) voor de vakken Du en Fa niet minimaal 13 is, dan wordt een leerling besproken.

 

Doorstroom van het twee vwo+ naar het derde leerjaar

 • leerlingen uit vwo+ leerjaar 2 worden bij bevordering geplaatst in vwo 3 of gymnasium 3

 

Certificaat van doorstroom van het derde leerjaar naar het vierde leerjaar

 • Alleen de vakken Ne, La, Gr, Fa, Du, En, lb, gs, ak, wi, na, sk, bv, mu en de stroming tellen mee voor de tabel.

 

In het geval van doubleren is

 • het niet toegestaan driemaal eenzelfde leerjaar te volgen 
 • het niet toegestaan twee opeenvolgende klassen binnen de eerste drie jaren te doubleren. Bij hele bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden.

Tabel 1: overgangsnormen schooljaar 2016-2017

* Voor de doorstroom van klas 2hv naar vwo/gym 3 gelden aanvullende voorwaarden.

Een leerling mag overstappen van vwo+ naar havo/vwo, mits dit goedgekeurd is door de docenten tijdens de rapportenvergadering. Een overstap vindt in beginsel slechts plaats aan het einde van het schooljaar.

universiteli turk pornolar