Almende homepage

Doorstroomnormen bovenbouw

Minimaliseren
Bij het eindrapport in de bovenbouw wordt er van het volgende uitgegaan:
 • de cijfers van alle vakken (ook anw, maatschappijleer, levensbeschouwing en kcv) worden afgerond op gehelen;
 • één van de meewegende cijfers van het eindrapport is het combinatiecijfer dat het gewogen gemiddelde is van een aantal vakken, te weten:
  • havo 4: maatschappijleer;
  • vwo 4 : anw en maatschappijleer;
  • vwo 5 : anw, maatschappijleer, levensbeschouwing en indien van toepassing kcv.
 • de eindcijfers voor de vakken kunst muziek, kunst beeldend en kunst algemeen tellen als afzonderlijke cijfers mee.

Een leerling uit de bovenbouw is bevorderd als bij het eindrapport aan elk onderdeel van de onderstaande onderdelen a t/m e wordt voldaan.
a. Er ten hoogste één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en in voorkomende gevallen wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C gescoord is.
b. Aan één van de volgende situaties is voldaan:
 • alle cijfers 6 of hoger zijn;
 • er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger;
 • er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; met in achtneming van artikel a;
 • er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; met in achtneming van artikel a;
 • er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; met in achtneming van artikel a.
c. Als de vakken die meetellen voor het combinatiecijfer afgerond op gehele cijfers niet beoordeeld zijn met een drie of lager.
d. De beoordelingen voor CKV en LO zijn ‘voldoende’ of ‘goed’.
e. Alle handelingsdelen en andere opdrachten zijn afgerond.


In alle andere situaties is een leerlingen niet bevorderd; een eindcijfer van een drie of lager op het eindrapport betekent dus dat een leerling zonder meer niet bevorderd kan worden.
Een leerling kan dan in sommige situaties nog wel in aanmerking komen voor de bespreking en wel in de volgende situaties:
 • hij/zij bij de overgang van havo 4 naar havo 5 of van vwo 4 naar vwo 5 door de rapportcijfers met één of twee punten te verhogen bevorderd zou zijn;
 • hij/zij bij de overgang van vwo 5 naar vwo 6 door de rapportcijfers met één punt te verhogen bevorderd zou zijn;
 • hij/zij door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de mentor of afdelingsleider, niet aan de overgangsnormen kan voldoen.

Doubleren

 • Het is niet toegestaan driemaal eenzelfde klas van één afdeling te volgen.Het is niet toegestaan twee opeenvolgende klassen binnen één afdeling te doubleren. Bij hele bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden
antalya escort
universiteli turk pornolar
beylikduzu escort sisli escort beylikduzu escort istanbul escort istanbul escort