Almende homepage

Aanmelding havo 4

Minimaliseren

Doorstroming van mavo 4 naar havo 4

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is binnen Achterhoek VO de volgende doorstroomregeling van kracht voor leerlingen die van mavo 4 naar havo 4 willen doorstromen:

 1. Een gemiddeld examencijfer (mavo 4) van 6,8 of hoger geeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot het havo.
 2. Bij een gemiddeld examencijfer (mavo 4) dat ligt tussen 6.2 en 6.8 en een positief advies van de toeleverende school, bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot havo 4.
 3. Bij een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger gecombineerd met een negatief advies bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot havo 4.
 4. Bij een gemiddeld cijfer lager dan 6.2 is instroom in havo 4 niet mogelijk.
 5. Voor instromers uit mavo 4 gelden dezelfde doorstroomnormen in de bovenbouw havo als voor de andere leerlingen.  Naast bovenstaande afspraken is nog een andere afspraak gemaakt:
 6. Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden.    In dit gesprek worden de volgende punten besproken:
 • cijfers van het SE van het mavo-examen;
 • positief advies afleverende school;
 • beschrijving LOB traject;
 • motivatie.  Naast de doorstroomregeling heeft elke school een begeleidingsbeleid. De begeleiding op het Isala kenmerkt zich door de volgende onderdelen:
 • In mavo 4 krijgen de leerlingen op de Bluemers en de Wesenthorst extra lessen wiskunde op de eigen locatie om een betere aansluiting tussen mavo 4 en havo 4 te creëren.
 • Direct na het mavo-examen (nog voor de zomervakantie) krijgen de leerlingen extra lessen Engels en wiskunde B op de locatie Isala om een betere aansluiting tussen mavo 4 en havo 4 te creëren.
 • Bij aanvang in havo 4 is er een introductieprogramma voor doorstroomleerlingen.
 • In havo 4 krijgen de mavo-instromers een extra uur Engels om eventuele achterstanden weg te werken.
 • Er is een contactpersoon waar mavo-instromers terecht kunnen met vragen.