Almende homepage

Cambridge Certificates op het Isala

Minimaliseren

Vanaf schooljaar 2010 maakt het Isala het mogelijk voor leerlingen om deel te nemen aan een Cambridge examen in havo 5 of vwo 6. Met de methode die gebruikt wordt in de reguliere lessen worden de leerlingen voorbereid op het havo respectievelijk vwo examen Engels. Daarnaast vormt deze methode een goede basis voor eventuele deelname aan een Cambridge examen in havo 5 of vwo 6. Deelname aan dit examen staat geheel los van het reguliere havo en vwo examen en is niet verplicht.

Leerlingen kunnen op de volgende drie niveaus aan het Cambridge examen deelnemen:

1.    First Certificate in English (FCE);

2.    Certificate in Advanced English (CAE);

3.    Certificate of Proficiency in English (CPE).

De te behalen certificaten hebben een meerwaarde ten opzichte van het havo- en vwo-diploma. Ze vergroten de kansen op de arbeidsmarkt en worden internationaal erkend door bedrijven, hogescholen en universiteiten. Nadere informatie is te vinden op http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/ en  http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/ .

Een aantal leerlingen die zich vorig jaar hebben opgegeven en nu in havo 5 respectievelijk vwo 6 zitten, gaan in november/december 2016 deelnemen aan het Cambridge examen van het niveau FCE of CAE. Deze examens nemen twee dagen in beslag en er worden vijf vaardigheden getoetst: Reading, Writing, Listening, Speaking en Use of English.  Deze examens worden buiten de school afgenomen. Voor onze leerlingen is Arnhem de dichtstbijzijnde locatie.

De schriftelijke FCE examens en CAE examens staan gepland op 29 respectievelijk 30 november 2016. De mondelinge examens worden afgenomen op 18 november 2016.   

Om te slagen voor het FCE of CAE is het niet nodig om ieder examen afzonderlijk voldoende te maken.  Rapportage van de resultaten is als volgt: A, B en C voor geslaagd en D en E voor gezakt.

Leerlingen die willen deelnemen aan het Cambridge examen, krijgen van september tot december 2016 wekelijks een verplichte extra les die volledig is gericht op de voorbereiding op het examen. De les kan soms ingeroosterd worden op een 9e lesuur; deelname aan alle lessen is verplicht.

Voor deelname aan het Cambridge examen brengen wij als school alleen de kosten van het examen in rekening. Het FCE examen kost op dit moment € 210,- en het CAE € 230,- . De reiskosten naar Arnhem zijn voor eigen rekening.