Almende homepage
Onderwijs

Onderwijskundig kenmerkt het Isala zich door zijn tweejarige brugperiode. Er zijn twee wegen die naar het havo leiden en één die naar het vwo leidt. Zo is er een leerroute voor de havo-d-leerlingen die bestaat uit een tweejarige brugperiode havo-d, gevolgd door een derde klas havo. Deze leerroute is gericht op het havo-niveau. De havo-d-klassen zijn ondergebracht op de locaties Bluemers en Wesenthorst.

Zoals gezegd: in de eerste twee leerjaren zijn de klassen op de locatie Isala heterogeen samengesteld, d.w.z. dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen havo- en vwo-leerlingen. Alle leerlingen binnen deze afdeling doorlopen eenzelfde programma met deze verschillen: dat leerlingen de stof op verschillend niveau verwerken en dat de leerlingen die in bepaalde vakken extra ondersteuning nodig hebben, die hulp krijgen in de zogenaamde programma-uren. De leerlingen die geen ondersteuning van deze p-uren nodig hebben, kunnen zich verrijken door zogenaamde plusuren te volgen. Dat zijn zes tot acht weken durende lessenseries waarin diverse onderwerpen worden uitgediept. In het derde leerjaar worden (b) bijspijkeruren  aangeboden. De leerlingen die opteren voor een gymnasiumdiploma of voor een atheneumdiploma met Latijn, beginnen in het tweede jaar met het vak Latijn en voor de toekomstige potentiële gymnasiumleerlingen komt daar in de derde klas Grieks bij. Deze gymnasiumleerlingen zitten in het derde leerjaar bij elkaar in de klas. Het zal duidelijk zijn dat het hier gaat om leerlingen die de studie gemakkelijk aankunnen en geen hulp van programma-uren nodig hebben. Naast deze gymnasiumklas zijn er in het derde leerjaar atheneumklassen en havo-klassen.