Almende homepage

Ondersteuning op de locatie Isala

Minimaliseren

Het Isala streeft ernaar  kwalitatief goed onderwijs te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij niet alle leerlingen verloopt de schoolloopbaan echter als vanzelf. Sommige leerlingen hebben hierbij wat extra ondersteuning nodig.

Bij het bieden van de ondersteuning staat op onze locatie de leerling centraal. Er wordt gekeken naar wat deze leerling nodig heeft en wat de school daarin kan bieden. Het streven is hierbij  de ondersteuning zoveel mogelijk binnen onze locatie vorm te geven. In de ondersteuning speelt de mentor een grote rol en zien wij ouders als partner. Kansen en mogelijkheden staan centraal. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerling.

We proberen in de ondersteuning zo veel mogelijk in te steken op het aanleren van vaardigheden in plaats van alleen maar te kijken naar compensatiemogelijkheden. We denken niet in termen van diagnoses maar kijken naar wat een leerling nodig heeft.In de praktijk zijn er veel mogelijkheden voor ondersteuning. Een overzicht met
  voorbeelden kunt u in de bijlage vinden.  Wanneer er zich problemen voordoen met een leerling, wordt echter altijd gekeken wat de meest passende vorm van ondersteuning zou zijn. Er wordt zoveel mogelijk maatwerk verricht, binnen de mogelijkheden van de school.