Almende homepage
LDR/MR

Locatiedeelraad

Deze raad is verantwoordelijk voor de medezeggenschap op het Isala. Advies wordt o.a. uitgebracht met betrekking tot activiteitenplannen voor onder- en

bovenbouw en de begroting van het schoolfonds. Alle beslissingen die moeten worden genomen in de MR van het Almende College worden in de LDR voorbesproken.

De raad vergadert eens in de twee maanden en u bent van harte uitgenodigd om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

De deelraad van het Isala bestaat uit de volgende personen:

LDR
Elise Vreeman (voorzitter)
Simon van Wijk (secretaris)
Hans de Groot
Marijn Dijkman (ook MR)

Oudergeleding
Ben Toebes (ouderraad)
Gerjo Bruntink

Leerlinggeleding
Saomi Aalders
Dirk-Bastiaan de Jong