Almende homepage

Schooljaren in tijdbalken

Minimaliseren
 • 1970 – 1996
 • 1 augustus 1970: oprichting ISALA college
 • 1 januari 1971: ISALA zelfstandig
 • 13 oktober 1971: officiële opening ISALA college
 • 1972/73: ISALA bereidt zich voor op Atheneum
 • 1974: eerste Xerox kopieëermachine ISALA
 • Oktober 1974: zelfstandige oudervereniging ISALA
 • 31 december 1974: ’s werelds eerste microcomputer (pc)
 • 10 mei 1975: bronzen plak ISALA tijdens wedstrijdloop Amsterdam
 • 1 januari 1976: 1ste lustrum ISALA
 • 7 januari 1976: geboorte ISALAbbei
 • 1976: geboorte ISALAweps, tegenreactie omdat leerlingen het roddelblad niet mochten lezen
 • 1976: eindelijk een tweede telefoonlijn voor ISALA
 • 1976: …het feminisme breekt uit!
 • 1977: ISALA krijgt proefwerkregels, taakuren & rapportcijferregeling
 • 1977/78:  “Commissie Geestelijke Achtergronden” onderzoekt vier werkvelden:
  • school als leef-werkgemeenschap
  • school en maatschappij & politiek
  • school en sexuele opvoeding
  • school en religieuze activiteiten en vieringen
 • 1979/80: bibliotheekcommissie ISALA: “boekenbezit moet ‘bij de tijd’ zijn”
 • 1979/80: heel ISALA kompjoetert op één Apple
 • 1980/81: Schoolgemeenschapsraad adviseert over pedagogiek, didactiek en organisatie
 • 1980/81: computerkunde voor sectie wiskunde
 • Najaar 1980: het lekt in de gymzaal!
 • 1 januari 1981: 2e lustrum ISALA
 • 1981/82: n.o.p. (niet onderwijzend personeel) à o.o.p (onderwijs ondersteunend personeel)
 • 1981/82: Engels niet langer verplicht examenvak
 • 1982/83: bezuinigingen Deetman treffen ook ISALA
 • 1982/83: bestuur en oudervereniging uiten zorgen over oprukken BOM-moeders op ISALA
 • 1983/84: cultureel plan brengt licht in duisternis ISALA
 • 1983/84: zorgen over motivatie bovenbouwleerlingen ISALA
 • 1984/1985: Pakistanproject wordt Live Aid van ISALA
 • 1985/1986: 15 nieuwe Apple computers voor ISALA
 • 1986: 3e lustrum ISALA
 • 1986/87: ruimte voor computers breidt zich uit binnen ISALA
 • 1986/87: ISALA krijgt heuse ontvangstkamer
 • 1987/88: Silvolde bestaat 800 jaar; ISALA zet de zeepkisten klaar
 • November 1988: ISALA op nieuwbouwlijst 1991
 • 1989/90: ISALA vervangt Apples door IBMs
 • 1989/90: schoolleiding: “ISALA rookvrij, behalve de werkruimten”
 • 1990/91: bijscholiing BAVO – overleg besturenfusie – oudervereniging: veilige fietsroutes
 • 1990/91: nieuwbouwplan definitief door  –  opfrisverlof onderwijs  –  pc privé project
 • 1991: 4e lustrum ISALA
 • 1991/92: start nieuwbouw ISALA begin ‘93
 • 1993/94: sloop & bouw  ISALA  –  gescheiden locaties: noodlokalen op sportveld Silvolde
 • 1993/94: invoering BAPO – Start BAVO
 • 24 april 1995: opening nieuwe school
 • 1996: 5e lustrum ISALA