Almende homepage
Gedragscode

‘Normen vloeien voort uit waarden’
 In de Gedragscode staan de waarden die wij als Almende College heel belangrijk vinden en waar we elkaar op willen en durven aanspreken. Uit elke waarde vloeien enkele normen voort, om toe te lichten welk gedrag er wordt verwacht. Ze kunnen helpen bij het goed en veilig regelen van de persoonlijke verhoudingen en het maken van verdere afspraken rondom de dagelijkse gang van zaken. Om waarden vorm te kunnen geven willen we inzetten op een aantal goede houdingen (deugden) zoals maat houden, moed tonen, inzicht verwerven en rechtvaardigheid nastreven. Dit zijn houdingen die niet komen aanwaaien en training vragen. In een gemeenschap als een school is het goed dat samen te doen.
Onze school neemt haar pedagogische verantwoordelijkheid bij incidenten. We treden corrigerend op. Afhankelijk van de aard van het incident en hoe betrokkenen ermee omgaan zal de school naar billijkheid oordelen en handelen. Derhalve leggen we van tevoren niet vast welke maatregelen wij nemen.

Gedragscode Almende College - bijlage Social Media - voor medewerkers
Het doel van deze social media code is om duidelijkheid te geven over waar u bij het gebruik van social media op dient te letten.


Gedragscode leerlingen     Gedragscode social media leerlingen 
Gedragscode medewerkers    Gedragscode social media medewerkers