Almende homepage

Havo 5

Minimaliseren

Het laatste jaar! Een belangrijke taak dit jaar is natuurlijk het halen van het diploma, maar daarnaast zullen de leerlingen ook verder moeten gaan uitzoeken wat ze na het havo gaan doen. Voor 1 mei, maar het liefst al eerder, moet je je hebben aangemeld voor een studie op een hogeschool, vwo of mbo. In de meeste gevallen zal de gewenste studie ook passen bij het gekozen profiel in het havo. Dan zal er zelden een probleem zijn bij de toelating voor de studie. Als een leerling een opleiding wilt volgen in het hbo, die niet direct hoort bij het profiel, moet je controleren of je de goede vakken hebt om toegelaten te worden. (klik hier voor het bolletjesschema via de site www.studiekeuze123.nl).

 

Ook dit jaar werken de leerlingen verder aan de hand van de activiteitenkaart ( klik hier). De leerlingen moeten eigenlijk al wel weten welke opleiding ze willen gaan doen, maar kunnen ( en moeten!) ook gebruik maken van de mogelijkheden die er aan het begin van het schooljaar zijn op het gebied van open dagen en meeloopdagen. Maak zeker ook gebruik van deze mogelijkheden! Ook zal er gedurende het schooljaar minimaal één gesprek plaatsvinden met de decaan.

 

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven  bij het hbo kan via een website: Studielink. Op de site van Studielink staat een uitgebreide handleiding. Tijdens het invullen van Studielink kom je op verschillende plaatsen een i-button tegen. Onder deze i-button staat informatie die je verder kan helpen bij het invullen. Ook tref je in Studielink aan de rechterzijde van het scherm op plaatsen extra informatie aan die je kan helpen bij het invullen.

 

Aanmelden studiefinanciering: verder moet er, apart van Studielink, nog Studiefinanciering aanvraagd worden bij DUO. Je moet wel een DigiD hebben om te kunnen inloggen!  Vraag deze dus bijtijds aan. Het duurt na het aanvragen ongeveer 5 werkdagen voordat de code thuis gestuurd wordt.

 

Noot: Nog geen 18 jaar? Dan is er pas per 1 oktober recht op een studiebeurs en OV-kaart en ontvangt de leerling/student eind oktober voor het eerst een bijdrage.  Dan stopt dan ook de kinderbijslag. 

 

Extra informatie:

 

Toelatingsonderzoek

Iedere opleiding kent tegenwoordig een verplichte intake; de zogenoemde studiecheck. In sommige gevallen moeten studenten aan een aanvullend toelatingsonderzoek meedoen. Dit is het geval bij opleidingen voor sport, kunst, logopedie, uniformberoepen, piloten en hotelscholen. Op de site van DUO  vind je uitgebreid informatie.  Zie ook de website van de hogeschool voor exacte informatie over de toelating. Denk eraan: voor deze opleidingen moet je dus voor 15 januari inschrijven bij de hogeschool voor de selectie en pas als je wordt aangenomen inschrijven bij  Studielink. 

 

Decentrale selectie

Universiteiten en hogescholen kunnen voor opleidingen met een loting zelf studenten selecteren. Dat betekent dat de instelling bepaalt welke kandidaten het best voldoen aan specifieke selectiecriteria. Deze selectiecriteria stellen de instellingen zelf vast. Daarnaast is decentrale selectie ook nog aan een aantal algemene regels gebonden. De decentrale selectie is een onderdeel van de loting die wordt uitgevoerd door DUO. De aanmelding verloopt via Studielink. Kijk voor opleidingen en regels op de site van DUO.

 

 

Loting

Voor sommige opleidingen komen meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen zijn. Om te bepalen welke aankomende studenten er geplaatst worden vindt er een loting plaats. Je kunt je per studiejaar maximaal voor één opleiding aanmelden waarvoor een loting is ingesteld, waardoor het niet mogelijk is om aan meerdere lotingen tegelijk mee te doen.  DUO geeft uitgebreide informatie op hun website over loten.  Bij loten speelt je cijfer gemiddelde een rol. Hoe hoger je gemiddelde, hoe meer kans, dat je wordt ingeloot. Het lotingssysteem gaat waarschijnlijk vanaf schooljaar 2017 volledig vervangen worden door het decentrale selectiesysteem.