Almende homepage

Havo 4

Minimaliseren

In de bovenbouw van het havo zijn leerlingen heel druk zijn met hun studie. Er zal echter ook al aandacht moeten worden besteed aan de keuze van een vervolgopleiding. Voor 1 mei van het examenjaar, maar het liefst al eerder, moet de leerling zijn ingeschreven bij een hogeschool voor een studie of voor een andere opleiding. Nog anderhalf jaar de tijd om een keuze te maken. Een studie kiezen is een keuze die je niet over één nacht ijs maakt. De decaan en de mentor ondersteunen in het maken van deze keuze. Onder andere door de leerlingen een start te laten maken met het verkennen van en oriënteren op verschillende opleidingen. Ze krijgen hiervoor in het begin van het schooljaar een activiteitenkaart uitgereikt. Deze kun je ook hier vinden.

 

Op deze activiteitenkaart staan allerlei mogelijkheden om  te helpen met het maken van deze keuze. We bieden de informatie vanuit verschillende invalshoeken aan, met in ieder geval 4 verplichte activiteiten:

 

  • Voorlichting van opleidingen door middel van de voorlichtingsmarkt in oktober op het Graafschap College

  • Voorlichting door studenten door middel van de terugkomavond van oud leerlingen van het Isala in februari

  • Voorlichting door beroepsbeoefenaars door middel van de beroepenavond in het Amphion in april

  • Bezoeken Open Dag in het hbo (februari/maart). Bij voorkeur samen met ouders.

     

    Hou er rekening mee dat voor het bezoeken van open dagen onder schooltijd verlof aangevraagd moet worden. Als er een open dag van een opleiding/studie in het weekend wordt georganiseerd, dan wordt er geen verlof verleend voor een open dag die onder schooltijd valt.