Almende homepage

Atheneum/Gymnasium 5

Minimaliseren

In klas 5 wordt verder gewerkt aan allerlei activiteiten die ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze. De leerlingen ontvangen de activiteitenkaart weer aan het begin van het schooljaar. Deze kun je ook hier vinden. In de 4de werden veel activiteiten centraal georganiseerd. Dit schooljaar ligt de nadruk op het zelf bezoeken van open dagen, bij voorkeur met ouders samen. Zorg er voor dat je aan het einde van het 5de jaar weet welke vervolgopleiding je wil gaan doen.