Almende homepage

Atheneum/Gymnasium 4

Minimaliseren

In de bovenbouw van het vwo zijn leerlingen heel druk zijn met hun studie. Het vwo is de vooropleiding voor het wetenschappelijk onderwijs. Inhoudelijk stellen de vakken dan ook hoge eisen aan de leerling.  Een studie kiezen is een keuze die je niet over één nacht ijs maakt. De decaan en de mentor ondersteunen in het maken van deze keuze. Onder andere door de leerlingen een start te laten maken met het verkennen van en oriënteren op verschillende opleidingen. Ze krijgen hiervoor in het begin van het schooljaar een activiteitenkaart uitgereikt. Deze kun je ook hier vinden.

Op deze activiteitenkaart staan allerlei mogelijkheden om  te helpen met het maken van deze keuze. We bieden de informatie vanuit verschillende invalshoeken aan, met in ieder geval vier verplichte activiteiten:

  • Voorlichting van opleidingen door middel van de voorlichtingsmarkt in oktober op het Graafschap College

  • Voorlichting door studenten door middel van de terugkomavond van oud leerlingen van het Isala in februari

  • Voorlichting door beroepsbeoefenaars door middel van de beroepenavond in het Amphion in april

  • Bezoek aan de Radboud universiteit in Nijmegen in mei, zodat ze het studeren aan den lijve kunnen ondervinden.

Naast deze activiteiten kunnen ook de open dagen in het wo en/of hbo (februari/maart) bezocht worden. Ons advies: doe dit als ouders vooral samen met uw zoon/dochter.

Hou er rekening mee dat voor het bezoeken van open dagen onder schooltijd verlof aangevraagd moet worden. Als er een open dag van een opleiding/studie in het weekend wordt georganiseerd, dan wordt er geen verlof verleend voor een open dag die onder schooltijd valt.