Almende homepage

Atheneum/Gymnasium 3

Minimaliseren

In klas 3 vwo moeten leerlingen een keuze maken voor de vakken waarmee ze eindexamen gaan doen. De combinatie van de vakken samen noemen we een profiel. Het vakkenpakket of het profiel in de bovenbouw bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel & het vrije deel. Afhankelijk van het gekozen profiel moeten de leerlingen verschillende keuzes maken. Het profiel is een richting keuze voor een latere studie in het wetenschappelijk onderwijs (wo) of het hoger beroepsonderwijs (hbo). Kijk voor meer informatie op de site www.startstuderen.nl.

De website www.studiekeuze123.nl is een onafhankelijke website van de overheid met informatie voor studiekiezers. Ook hier kan je informatie vinden over de profielen en welke profielen je nodig hebt voor verschillende vervolgopleidingen.

Hoe kies je nu het juiste profiel?

 • Op woensdag 25 januari is er een speciale LOB-dag voor 3 havo en 3 vwo. Tijdens deze dag krijg je eerst meer uitleg van de decanen, waarna je in verschillende rondes kennis kunt maken met de vakken uit de bovenbouw.
 • Op dinsdagavond 14 februari is er een ouderavond. De decanen vertellen je wat de mogelijkheden zijn en je kunt de "nieuwe vakken" samen met je ouders bezoeken.
 • Na 14 februari maak je een test met behulp van het computerprogramma 'TrjcT'. In deze test wordt zowel gekeken naar waar je interesses liggen als naar waar je goed in bent.
 • Je gekozen profiel moet natuurlijk wel aansluiten bij jouw capaciteiten, jouw persoonlijke eigenschappen en jouw inzet. Je cijfers en rapporten spelen daarbij een belangrijke rol. Je lesgevende docenten geven daarom in de loop van het voorjaar ook een advies.
 • Om erachter te komen wat bij je past, is het ook belangrijk om vooral veel over je profielkeuze te praten; met je ouders, je vrienden en vriendinnen, je mentor, je vakdocenten, etc.
 • Tot slot volgt een persoonlijk gesprek met de decaan. Hierbij bespreken we samen wat je mogelijkheden zijn en welk profiel goed bij je zou passen.


De profielen:

Het profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met verplichte vakken die alle leerlingen volgen, zoals Nederlands en Engels. Daarnaast zijn er ook nog profielvakken, die specifiek bij het gekozen profiel horen en kunnen er nog vakken in het vrije deel gekozen worden. HIER vind je de pakketkeuze-formulieren. Op 1 mei moet de definitieve keuze bekend zijn.

1. Het gemeenschappelijke deel

Het gemeenschappelijke deel bestaat uit:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer (vwo 4)
 • Levensbeschouwing (vwo 5)
 • Lichamelijke opvoeding

De leerlingen van het atheneum hebben daarnaast nog verplicht het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en minimaal één van de vreemde talen Duits en Frans. Gymnasiumleerlingen hebben verplicht het vak Latijnse taal en cultuur of het vak Griekse taal en cultuur.

2. Het profieldeel

Er zijn vier profielen waar de leerlingen uit kunnen kiezen. Met de keuze van een profiel leggen de leerlingen (voor een deel) de mogelijkheden voor vervolgstudie vast, de namen van de profielen geven de uitstroommogelijkheden weer.

 

Cultuur en Maatschappij (C&M) als voorbereiding voor wetenschappelijke studies in maatschappij, talen, cultuur en welzijn. (alfa/gamma)

Geschiedenis

Wiskunde C ( of A)

Aardrijkskunde of economie

Kunst Beeldend of Muziek

 

Economie en Maatschappij (E&M) als voorbereiding voor alle wetenschappelijke economische studies. (alfa/gamma)

Wiskunde A  of B

Geschiedenis

Economie

Aardrijkskunde, Frans, Duits of Management & Organisatie

 

Natuur en Gezondheid (N&G)  als voorbereiding voor wetenschappelijke technische studies, bio- medische-, milieu-, gezondheids- studies. (Bèta)

Wiskunde A of B

Biologie

Scheikunde

Aardrijkskunde of Natuurkunde

 

Natuur en Techniek (N&T) als voorbereiding voor alle wetenschappelijke technische studies. (Bèta)

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie of Wiskunde D

 

3. Het vrije deel

De leerling kiest één examenvak naar keuze, binnen de mogelijkheden van het gekozen profiel. In dit vak moet, net als de overige vakken in het profiel, verplicht examen worden gedaan

Profielkeuze filmpjes voor leerlingen uit 3 VWO

De Hogeschool Utrecht heeft een serie filmpjes  gemaakt om leerlingen uit de 3e klassen vwo kennis te laten maken met de profielen. Per profiel is er een filmpje.

Natuur en techniek (NT), klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=Smo7DfoTUXc 

Natuur en gezondheid (NG), klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=ZwsXCuMsr8I 

Economie en maatschappij (EM), klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=W4fcAdRQDDA 

Cultuur en maatschappij (CM), klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=Ge0YrnU38NQ