Almende homepage

2e klas Havo/Vwo

Minimaliseren

De komende schooljaren gaan de havo en vwo leerlingen allemaal aan de gang met het maken van keuzes omtrent studie en loopbaan. Het loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) neemt een steeds belangrijkere rol in binnen het onderwijs. Na het eerste leerjaar worden de leerlingen nog niet gescheiden in havo- en vwo klassen. Dat betekent dat aan het eind van het 2de leerjaar de eerste stap in dit traject zal worden genomen; namelijk de keuze voor het havo of vwo. In maart/april komt de decaan in de klas voorlichting geven over het verschil tussen havo en vwo en wat dat betekent voor de uiteindelijk opleidings- en studiekeuze.

 

De mentoren verkennen in de loop van het tweede leerjaar aanleg en interesses van de leerlingen. Hiermee bereiden ze de leerlingen voor op de bevordering naar havo of vwo. Rond april/mei zal het docententeam t.a.v. havo/vwo een advies geven. De mentor zal dit communiceren met de leerling en ouders. Tijdens de overgangsvergadering in juli zal definitief worden aangegeven waar de leerling in leerjaar 3 zal worden geplaatst.

 

Verder hebben de leerlingen in het huidige 2de leerjaar ook de keuze om het vak Latijn te volgen. Op het moment dat een leerling de keuze maakt om Latijn te volgen, is dit voor een periode van twee jaar.

Vanaf volgend schooljaar is het zo dat een leerling die kiest voor Latijn in een Gymnasium klas terecht komt (in combinatie met het vak Grieks). Een leerling die niet kiest voor Latijn komt in een Atheneum klas terecht.