Almende homepage
Locatie Isala

De prachtige omgeving en het moderne gebouw vormen de ideale omgeving voor een dynamische school die inzet op leerlinggericht werken, hetgeen betekent dat de leerling het uitgangspunt is voor de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden.

Hoewel ouders als eerste verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, spelen wij als school hierin ook een belangrijke rol. Wij geven dan ook veel aandacht aan sociale aspecten en groepsdynamiek. We richten ons verder op de individuele ontwikkeling van leerlingen binnen een klas, het tegemoetkomen aan verschillen in leerstijlen en capaciteiten en het waar mogelijk overdragen van meer verantwoordelijkheden aan leerlingen.

De prestaties die de leerlingen van het Isala leveren, liggen al jarenlang op een hoog niveau. We streven naar behoud en verbetering van goede resultaten en kwaliteit. Daarbij valt te denken aan harde gegevens als slagingspercentages en doorstroming, maar ook aan ‘zachtere’ zaken als tevredenheid van leerlingen en ouders en een veilige leefomgeving. Dit bereiken we onder andere door kleinschaligheid te bevorderen en aandacht voor elkaar te hebben.

We hechten belang aan een goede samenwerking, aan het elkaar kennen en gekend worden. Dit geldt zowel voor de leerlingen onderling als voor de relatie tussen leerlingen en leraren.


Het Isala is een school voor havo en vwo: atheneum en gymnasium en is gehuisvest in een architectonisch uniek gebouw in een fraaie omgeving.
Naar het Isala betekent voor een leerling:

  • Een prima plek waar je je veilig voelt
  • Leren in een uitdagende omgeving
  • In goede handen bij een deskundige mentor
  • Mogelijkheden om je talent te ontwikkelen
  • Volop in beweging met diverse sportactiviteiten
  • Naar een school met een rijk cultuuraanbod