Almende homepage

Omgangsregels op school

Minimaliseren

Onze school is een school waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Iedereen hoort erbij, mag zijn wie hij is ongeacht geloof, cultuur en geaardheid. Iedereen, voelt zich veilig en prettig. Hiervoor gelden bij ons op school de volgende omgangsregels:

·      we luisteren naar elkaar, we werken samen en we houden ons aan afspraken;

·      we praten/schrijven alleen maar positief over elkaar, ook via social media;

·      we denken eerst na voor we iets doen of zeggen;

·      we blijven van elkaar en elkaars spullen af;

·      wij behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen worden;

·      we houden de school en de omgeving schoon.

Naast de omgangsregels heeft de school algemene regels voor de hele school en voor een aantal situaties specifieke regels geformuleerd, zie daarvoor de andere documenten op de website www.almende-isala.nl onder het kopje leerlingen.