Almende homepage

Leidraad Kleding op School

Minimaliseren

We moeten met ons allen zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt.  Dat betreft ook kleding.

Kleding voor school kan meestal ook in vrije tijd gedragen worden, andersom is minder vanzelfsprekend. Uitgangspunt is dat kleding niet mag provoceren, niet mag uitdagen, niet mag intimideren. Van medewerkers en leerlingen mag verwacht worden dat zij zich aan deze uitgangspunten houden. Omdat dit zich in de gevoelssfeer afspeelt, stellen wij geen regels maar kunnen wij medewerkers en leerlingen vragen om iets representatievers aan te trekken.