Almende homepage

Leerlingen

Minimaliseren
Pestprotocol
Dit is het pestprotocol van het Isala. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. hier downloaden...