Almende homepage

Talentklas

Minimaliseren

Voor wie is de Talentklas?
De Talentklas is een klas voor leerlingen van groep 8 die naar verwachting vwo+ advies gaan krijgen en in hun laatste jaar op de basisschool behoefte hebben aan een extra uitdaging. Het gaat hierbij om leerlingen die 

1. een uitstekende  intelligentie hebben ( niveau A+ of 1+ ),
2. een hoog niveau van taakgerichtheid , doorzettingsvermogen  en motivatie hebben,
3. een hoog niveau van creativiteit vertonen / out of the box denken.

Wat doe je in de Talentklas?

Binnen het thema 'boven en onder ons' wordt gewerkt aan inhoud én vaardigheden. In een serie van tien lessen komen allerlei aspecten van het thema aan bod.  Zo zijn er lessen over het heelal en ruimtereizen, maar ook over archeologie en mythologie. In een dramales wordt het thema op een fysieke manier uitgewerkt.

Zowel tijdens de lessen als bij het project wordt regelmatig aandacht besteed aan vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken en presenteren. ‘Leren leren’ vinden we ook een belangrijke vaardigheid. Dit onderwerp krijgt extra aandacht in een serie van vijf lessen over Italië.  

Leerlingen van de Talentklas krijgen soms huiswerk mee dat ze op de basisschool of thuis kunnen uitwerken.

Waarom biedt het Isala de Talentklas aan?
Het Isala wil leerlingen die gemakkelijk kunnen leren en die op de basisschool tijd over hebben, alvast in groep 8 een leuke en interessante, maar vooral ook zinvolle uitdaging bieden. Daarom hebben we een gevarieerd programma samengesteld.

We besteden aandacht aan het ontwikkelen van een goede leertechniek. Leerlingen die heel gemakkelijk leren, weten vaak niet hoe ze moeten leren, omdat ze die vaardigheid nauwelijks nodig gehad hebben: leren ging immers altijd ‘vanzelf’. In het voortgezet onderwijs kunnen ze daar hinder van ondervinden.

De lessenserie over Italië zet ook in op doorzettingsvermogen. De opdrachten zijn soms erg pittig, weinig leerlingen zullen de opdrachten helemaal foutloos maken. Dat is helemaal niet erg. De leerlingen merken wel dat doorzetten echt een beter resultaat oplevert.

Samenwerken is een andere vaardigheid die we belangrijk vinden. Veel leerlingen in de Talentklas zijn gewend om bij groepswerk de leiding te nemen en andere leerlingen het werk uit handen te nemen, omdat ze het zelf sneller en beter kunnen. In de Talentklas moeten ze samenwerken met leerlingen van hetzelfde niveau, die ook graag de leiding willen nemen en het op hun manier willen doen. Soms botst dit, maar het leidt wel tot echte samenwerking, waarbij je van elkaar kunt leren.

Leerlingen die de Talentklas gevolgd hebben geven aan dat ze het heel prettig vinden om met ontwikkelingsgelijken samen te werken. Het is fijn dat de medeleerlingen elkaars gedachtegang direct kunnen volgen. Ook is het goed om te merken dat er meer slimme kinderen zijn en dat je niet de enige bent.

Waar en wanneer is de Talentklas?
Er is een groep op dinsdag- en een groep op donderdagmiddag. De lessen zijn op dinsdag van 13.15 tot 15.15 uur en op donderdag van 12.30 tot 14.30 uur. Dat deze tijden niet gelijk zijn, heeft te maken met de verschillen in dagindeling tussen de diverse basisscholen (klassiek of continurooster).

Het is mogelijk om bij opgave voor de Talentklas een voorkeur voor één van de twee middagen op te geven. Wij proberen met deze voorkeur rekening te houden, maar kunnen helaas niet garanderen dat een kind ook op de middag van voorkeur wordt geplaatst.

Het vervoer van en naar het Isala regelen de ouders van de leerlingen zelf. Veel leerlingen komen zelf op de fiets.

Organisatie
De Talentklas wordt georganiseerd door twee vaste docenten van het Isala. Dat zijn Sandra Mulders en Hilde Kock. Soms wordt daarnaast een gastdocent uitgenodigd om een themales te geven.

Opgave
De leerkrachten van groep 8 overleggen met de leerlingen en hun ouders of een leerling voldoet aan de criteria voor deelname aan de Talentklas. De leerling schrijft zelf een motivatie waarom hij/zij geschikt is voor de Talentklas. De motivatie is een Word-bestand maximaal een half A4-tje groot.

De basisschool verzorgt de aanmelding voor de Talentklas. Dit  is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 14 oktober.

Rond dinsdag 25 oktober maken we bekend welke leerlingen kunnen deelnemen aan de Talentklas. Toelating wordt gebaseerd op informatie van de leerkracht, de motivatie van de leerling en de volgorde van aanmelding.

Als gedurende het schooljaar blijkt dat de leerling in de Talentklas niet op zijn plaats is, vindt er overleg met de basisschool plaats.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan gerust een mailtje naar Sandra Mulders (s.mulders@almendecollege.nl) of Hilde Kock (h.kock@almendecollege.nl).  Wat leerlingen er van vinden: 

Jeannette 
De Talentklas is echt iets voor jou als je een uitdaging zoekt. Je gaat aan de slag met verschillende projecten waar je niet alleen dingen van leert, maar waar je ook op de middelbare school gebruik van kan maken.  Bij het leren leren, een van de projecten, ga je aan de slag met het leren van Italiaanse woordjes. Dat klinkt misschien heel moeilijk, maar het doel ervan is dat je weet hoe je volgend jaar het makkelijkst woordjes leert voor bijvoorbeeld de vakken Frans of Engels. Je werkt het grootste deel van de tijd samen met een groepje. Het groepje is niet telkens hetzelfde. Je krijgt voor verschillende onderdelen steeds andere groepjes. Zo kom je ook meer te weten over de kinderen die bij jou in de Talentklas zitten. Je leert ze beter kennen, wat erg belangrijk is als je een gezellige groep wilt hebben. Ook zijn er andere thema’s, zoals het project: Boven en onder ons. Je gaat onderzoeken naar wat er eigenlijk allemaal om ons heen is, en wat er zou gebeuren als sommige dingen er niet waren. Soms moet je daarvoor terug in de tijd, en met andere delen van het project moet je kijken in de toekomst. Net voor het eind van het jaar ga je van een onderzoek een presentatie maken,samen met een groepje, die je op de laatste dag gaat presenteren aan je ouders/familie. Ik vond het persoonlijk heel leuk om te doen, en ik heb er veel van geleerd.


Miro

Hallo allemaal!

Ik ben Miro en ik heb in de Talentklas gezeten.
Ik wil jullie graag motivatie voor jullie motivatiebrief geven!
De Talentklas is een heel leuke en bijzondere ervaring.
Misschien twijfel je of je wel moet gaan en dat snap ik, dat had ik zelf ook. Maar je kunt het zo zien: anders hadden ze je niet uitgekozen.

De Talentklas is een leuke en uitdagende klas. Je maakt nieuwe vrienden, je leert het Isala kennen en je bespreekt leuke, interessante en vernieuwende onderwerpen. Je leert ook ‘leren’, wat een stuk leuker en uitdagender is dan je denkt.

Dus: schrijf die motivatiebrief alleen als je er een goed gevoel bij hebt en doe dan ook je best om bij de Talentklas te komen, want het is onmundig

leuk!!!    


Stijn

Ik ben Stijn en ik zat vorig jaar in de Talentklas. Ik ging daar heen op de dinsdagmiddag en ik zat bij Sandra Mulders. Ik vond de talentklas heel leuk omdat je veel nieuwe dingen krijgt, die je op de basisschool en de middelbare school niet krijgt. Het is dus ook uitdagender en dat is nou zo leuk, zeker als je op de basisschool niet echt wordt uitgedaagd.

Dingen die we hebben gedaan zijn: Mythologie, archeologie, filosofie, we hebben eht gehad over het Heelal, Italiaans en nog veel meer. Als afsluiting van de Talentklas gingen we met alle Talentklasleerlingen patat eten op school, dat was heel gezellig!!!