Almende homepage
Almende College

De algemene leiding van het Almende College berust bij de rector. Op elke locatie is een locatiedirecteur. Samen met de afdelingsleiders/kernteamleiders zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school.

De rector, zijn secretaresse, de centrale schooladministratie en de beleidsmedewerkers zijn op de locatie Wesenthorst in Ulft gevestigd.

Kantooradres       Heggenseveld 1, 7071 WL Ulft
Postadres             Postbus 24, 7070 AA Ulft

t    0315 - 630000
f    0315 - 685413

 

Contactgegevens

Rector

dhr. R. Louwsma

r.louwsma @almendecollege.nl

Directiesecretaresse

mevr. H. Westerhof

h.westerhof@almendecollege.nl

Centrale schooladministratie  CSA csa@almendecollege.nl
Hoofd centrale schooladministratie  dhr. M. Vosseberg m.vosseberg@almendecollege.nl
Administratief medewerker mevr. J. Gerritsen j.gerritsen@almendecollege.nl
Administratief medewerker mevr. M. Schuurman    m.schuurman@almendecollege.nl
Personeel en Organisatie mevr. L. Tieltjes l.tieltjes@almendecollege.nl
Formatie, Financiën en Beheer dhr. M. Wolters m.wolters@almendecollege.nl