Almende homepage
Agenda

 

Jaarplanning 2017-2018

40

04-10

Lessen van 40 minuten

41

09-10

Dossiertoets Duits havo 5 en vwo 6

41

09-10

Scholenmarkt Graafschap College (verplicht havo 4 en vwo 4)

41

10-10

Excursie aardrijkskunde vwo 6

41

11-10

Scholenmarkt Graafschap College (verplicht havo 4 en vwo 4)

41

12-10

Feest voor onderbouw

41

13-10

Lesuur 1 vrij voor leerjaar 1 t/m 3

42

16-10/20-10

Herfstvakantie

43

26-10

Dossiertoets maatschappijleer voor havo 4 vwo 4

43

24-10

Informatieavond internationalisering voor havo 4 en vwo 4; ook voor lln

43

26-10

Schoolfotograaf; inclusief groepsfoto examenkandidaten

43

27-10

Schoolfotograaf; inclusief groepsfoto examenkandidaten

44

31-10

Stromingendag leerjaar 3

44

01-11

Lessen van 40 minuten

44

01-11

Stromingendag leerjaar 1

44

01-11

Inhaalmoment schoolfotograaf lesuur 6

44

02-11

Mentorspreekavond leerjaren 2 en 3

44

03-11/ 10-11

Proefwerkweek havo 5, vwo 5 en vwo 6

44

04-1/12-11

Internationaliseren havo 4 en vwo 4

45

06-11

Start periode 2

45

08-11

Roostervrije dag voor lln havo 5 en vwo 6

45

09-11

Excursie kerk en moskee voor leerjaar 3

45

10-11

Verkeersproject en schrijver in de klas leerjaar 1

45

10-11

CKV dag voor leerlingen met CKV vwo 5

45

10-11

Rome dag voor leerlingen met Grieks en/of Latijn vwo 5

47

21-11

Examen Cambridge havo 5 en vwo 6

47

22-11

Ouderavond overstap van vmbo 4 naar havo 4

48

29-11

Examen Cambridge havo 5 en vwo 6

48

30-11

Voor 12.00 uur ’s middags: inschrijven herkansingen havo 5 en vwo 6

49

06-12

Herkansen en inhalen dossiertoetsen havo 5 en vwo 6

49

06-12

Lesvrij; behalve voor lln die nog zaken moeten afronden/ inhalen

50

14-12

Mentorspreekavond leerjaar 1 en bovenbouw

51

20-12

Inleveren definitieve versie profielwerkstuk vwo 6

51

22-12

Kerstactiviteit voor alle leerjaren

52

25-12/29-12

Kerstvakantie

01

01-01/05-01

Kerstvakantie

02

12-01

8 lessen van 40 minuten

03

13-01

Open dag Isala

03

15-01

Roostervrije dag

03

16-01

Stromingendag leerjaar 1

03

16-01/23-01

Proefwerkweek

03

19-01

Stromingendag leerjaar 3

03

20-01

Open dag Wesenthorst en Bluemers

04

24-01

Projectdag Nederlands

04

24-01

LOB dag leerjaar 3

04

26-01

Terugkomavond oud leerlingen; verplicht voor havo 4 en vwo 4

05

29-01

Start periode 3

05

01-02

Avondvoorstelling Isala Musica

05

02-02

Dag Nijmegen voor vwo 4

05

02-02

13:45 uur middagvoorstelling Isala Musica

05

02-02

Avondvoorstelling Isala Musica

06

07-02

Presentatieavond profielwerkstuk vwo 6

06

08-02

Schoolfeest onderbouw

06

09-02

Lesuur 1 vrij voor leerjaren 1 t/m 3

07

12-02/16-02

Voorjaarsvakantie

08

19-02

Roostervrije dag; niet voor lln die nog zaken moeten inhalen/ afronden

08

20-02

Lesuren 1 t/m 4 volleybaltoernooi voor leerjaren 1 en 2

08

20-02

Lesuren 5 t/m 8 volleybaltoernooi voor leerjaren 3 en 4

08

20-02

Presentatieavond profielwerkstuk havo 5

09

27-02

Roostervrije dag; niet voor lln die nog zaken moeten inhalen/ afronden

09

28-02/ 02-03

Lille reis voor leerlingen havo 5 en vwo 6

09

28-02/04-03

Meerdaagse excursie BSM havo 5

09

28-02

Ouderavond internationaliseren

09

01-03

Profielkeuzeavond leerjaar 3

10

06-03

Informatieavond internationaliseren havo en vwo 4 ook voor lln

10

07-03

Ouderspreekavond

11

13-03

Ouderavond leerjaar 2; inclusief voorlichting over Grieks

11

14-03

Lessen van 40 minuten

11

15-03/ 23-03

Proefwerkweek havo 5 en vwo 6

11

17-03/ 25-03

Internationaliseren havo 4 en vwo 4

12

19-03/ 22-03

Maatschappelijke oriëntatie vwo 5

12

23-03

Leefstijldag leerjaar 3

12

21-03

Roostervrije dag havo 5 en vwo 6; ter compensatie van 27-02

12

22-03

Leefstijldag leerjaar 2

12

23-03

Excursie CKV voor lln vwo 5 met CKV

12

23-03

Rome dag voor lln vwo 5 met Grieks en/ of Latijn

14

03-04

Stromingendag leerjaar 2

14

04-04

Stromingendag Internationalisereing voor 1D, 1E, 1F. Vrij voor 1A,B,C

14

04-04

Excursie aardrijkskunde vwo 4

14

05-04

Stromingendag leerjaar 3

14

06-04

Stromingendag leerjaar 1 Technasium en Sport & Gezondheid

15

09-04

Start periode 4

15

09-04/12-04

Oostpool voor lln met CKV havo 4 en vwo 4

15

11-04

Evaluatieavond internationaliseren havo 4 en vwo 4

15

13-04

Isala Impro om 13:45 uur en 20:00 uur

16

18-04

Examenvoorlichting en cijfercontrole havo 5 en vwo 6

16

19-04

Lessen van 40 minuten

16

20-04

Laatste schooldag voor examenleerlingen

16

20-04

Excursie kunst muziek voor havo 4 en vwo 4, kunst alg vwo 5

17

23-04/ 27-04

Meivakantie

18

30-04/ 4-04

Meivakantie

19

07-05

Mentorspreekavond behalve voor havo 5 en vwo 6

19

10-05

Hemelvaartsdag

19

11-05

Vrije dag

20

14-05/28-05

Examen tijdvak 1

20

14-05/18-05

Romereis voor lln vwo 5 met Latijn en/of Grieks

21

21-05

Tweede Pinksterdag

22

30-05

Vanaf lesuur 3 Speldag leerjaar 1

22

30-5

Vanaf lesuur 3 Atletiekdag leerjaar 2

22

30-05

Shakespearedag vwo 4

22

01-06

Lesuren 5 t/m 8 voetbaltoernooi leerjaren 1 t/m 3

23

08-06

Excursie Latijn leerjaar 1 Xanten en leerjaar 2 Nijmegen

23

08-06

Excursie aardrijkskunde vwo 5

24

11-06

Gymnasiumavond

24

13-06

Uitslag tijdvak 1 van examens

25

18-06/ 21-06

Examen tijdvak 2

25

21-06

Introductie nieuwe brugklassers

26

25-06/ 02-07

Proefwerkweek alle leerjaren

26

29-06

Stromingendag leerjaar 1  Technasium en Sport & Gezondheid

26

29-06

Uitslag examen tijdvak 2

27

02-07

Stromingendag leerjaar 2

27

03-07

Stromingendag voor 1A,B,C Internationaliseren. Vrij voor 1D,E,F

27

03-07

16:00 uur diploma uitreiking havo

27

04-07

16:00 uur diploma uitreiking vwo

27

04-07

Stromingendag leerjaar 3

27

05-07

Roostervrije dag; niet voor lln die nog zaken moeten afronden/ inhalen

28

09-07/11-07

Roostervrije dagen; niet voor lln die nog zaken moeten afronden/ inhalen

28

12-07

Vanaf 10:30 uur MEPdag leerjaar 3

28

13-07

Rapport ophalen en boeken inleveren

28

14-07/26-08

Zomervakantie