Almende homepage
Internationalisering op het Isala
Sinds het jaar 1998 doet het Isala  aan “Internationalisering”.                                           

Iedere leerling die op het Isala zijn diploma behaalt, heeft meegedaan in een internationaal uitwisselingsprogramma. Samen met een leerling uit een ander land werk je twee keer een week lang aan een gezamenlijk project. Dit kan gaan over een groot aantal onderwerpen. Vaak worden daarbij de omstandigheden in de beide landen met elkaar vergeleken. Het kan gaan over culturele verschillen, maar ook de economie, de achtergronden van de multiculturele samenleving, het onderwijssysteem in beide landen, de zorg voor kinderen en/of bejaarden, en ga zo maar door. Dit project wordt aan het eind van de week afgerond met een presentatieavond voor de ouders. Bovendien is er tijdens de week ruimte voor sport en voor excursies en om elkaar te leren kennen. Op die manier leer je ook veel over en van het gewone dagelijkse leven in het land van je uitwisselingspartner.

Deze uitwisselingsweken vinden plaats in de vierde klas. Iedere klas wordt gekoppeld aan een klas met leeftijdsgenoten in een ander Europees land. Tot op heden hebben we uitwisselingsweken georganiseerd met scholen in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Tsjechië en Zweden. Binnen de klas wordt iedere leerling gekoppeld aan een “eigen” partner. Deze jongen of dit meisje is dan een week lang jouw gast en jij bent een week lang zijn of haar gast. Behalve het eerder genoemde project leer je tijdens zo’n week veel over het land van je partner, maar ook over je eigen land. Ook leer je wat het is om gastheer of gastvrouw te zijn en hoe je je dient te gedragen als gast. En je leert natuurlijk hoe je moet communiceren in een andere taal. Het Isala heeft er voor gekozen om het Engels als voertaal te gebruiken gedurende de uitwisselingsweken.

Een uitwisselingsweek is een heel intensieve week, waarin je veel werk in, om en voor school verricht. Je hebt een gast (of bent te gast) en je werkt samen met je partner aan een project. Daarnaast is er ook veel ruimte om met elkaar kennis te maken. Je gaat bijvoorbeeld ook samen sporten, samen shoppen, samen leuke dingen doen.

Waarom kiezen wij voor internationalisering? Een middelbare school heeft als taak om haar leerlingen voor te bereiden op een plek in de samenleving. Deze samenleving houdt vandaag de dag al lang niet meer op bij de Nederlandse grens. Daarom leren wij hen ook een kijkje te nemen buiten onze eigen landsgrenzen en hen zo in staat te stellen kennis te maken met het kleurrijke Europa. Tevens is het een eerste stapje in het leren gebruiken van de Engelse taal in een praktijk die het noodzakelijk maakt de taal “voldoende” te beheersen.

Het internationaliseren maakt op het Isala deel uit van het schoolexamen. Leerlingen moeten een positieve bijdrage leveren aan het programma en na afloop een reflectief verslag schrijven waarin zij aangeven wat zij hebben geleerd door deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma.

Het Isala neemt haar taak als Internationaal georiënteerde school serieus. Er is een speciale commissie die continu bezig is met de organisatie van dit alles. Naast het organiseren van de beide weken, houdt deze commissie zich uitvoerig bezig met het zoeken naar goede en betrouwbare partnerscholen. Ook het overleg met de verschillende partners in Europa is een tijdrovende maar belangrijke en zeker ook interessante bezigheid. Het hebben van veel en een inmiddels rijke ervaring is geen enkele garantie voor het gemak waarmee een en ander georganiseerd kan worden. Daarnaast werkt de commissie samen met een groot aantal docenten op school die zich elk jaar weer met volle overgave inzetten voor zowel de kwaliteit van het project als de zorg voor de leerlingen tijdens de voor sommigen best spannende weken. En tenslotte doet de commissie haar uiterste best een en ander betaalbaar te houden voor de ouders en voor de school.

De commissie bestaat uit Joost Thuis, Netty van der Meijde, Pascalle van Reenen, en Jos Kool.
Via de onderstaande link kun je een krant

bekijken gemaakt door leerlingen

http://www.zelfkrantmaken.be/kc5nqr8/

http://www.zelfkrantmaken.be/eapxp5ade85d8/