Almende homepage

Aanmelding brugklas

Minimaliseren

                    

Als een leerling in groep 8 zit, verloopt de aanmelding via de basisschool. De leerkracht van groep 8 kan ook contact opnemen met Bert Woolschot. Hij is de contactpersoon van de Toelatingscommissie.

In de brochure "over de brug" staat meer informatie over toelating en plaatsing voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers.

Afdelingsleiders Tom Noten en Catharina Rinsma regelen de aanmelding voor leerlingen die op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en die naar de locatie Isala van het Almende College overstappen.

Het is gebruikelijk dat ouders/verzorgers daarover eerst de mentor of kernteam-/ afdelingsleider van de andere school inlichten! 

 
klik hier voor het aanmeldingsformulier!
                                  
 Naar de brugklas         (Helpgewoon Jeugdteam)

Stel je voor: je bent 12 jaar en je gaat na de grote vakantie naar de middelbare school. Je zit nu op een school met 150 leerlingen op 350 meter van huis.

Je hebt iedere dag dezelfde meester of juf en je kent alle kinderen en ouders van de school.

Vriendjes wonen om de hoek van je huis.

Na de zomervakantie ga je naar de brugklas en alles verandert.

Wisselen van lokalen en ieder uur een andere docent, kinderen uit verschillende woonplaatsen. Leuk en spannend en ook raak je wel een beetje in de zenuwen als je hieraan denkt….………

Veel ouders worstelen met het dilemma: hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen en waar moet ik er echt nog zijn om begeleiding te bieden? Per slot is hun kind de basisschool binnenkort ontgroeid. Als brugklasser wordt hij na een paar weken geacht zijn eigen boontjes te kunnen doppen.

Huiswerk opschrijven, een goede planning maken, leren, en op het juiste moment reproduceren. Zijn rooster kennen en zijn schooltas daarop inpakken. Het leren omgaan met al die verschillende docenten, waarvan de één heel leuk is maar de ander een beetje eng..

Omdat de ervaring leert dat er zowel bij ouders als bij aankomend brugklassers geregeld twijfels zijn over een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs hebben wij vanuit het Jeugdteam Oude IJsselstreek (Helpgewoon) een programma gemaakt waarin we ouders en kinderen een steuntje in de rug bieden. Een steun in de rug om hen net even dat stukje extra kracht, zelfvertrouwen, of hoe je het maar noemen wilt, te geven.

In twee bijeenkomsten wordt er in groepsverband (8 tot 10 deelnemers) gewerkt aan het vergroten van (zelf)vertrouwen bij het nemen van de stap naar de brugklas.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

·         Leren omgaan met spanning

·         Hoe maak je nieuwe vrienden?

·         Bij wie wil je wel of niet horen?

·         Opkomen voor jezelf en zelfvertrouwen uitstralen

·         Inzetten van helpende gedachten

·         Reageren op lastig (pest) gedrag van anderen

Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen ouders tips over hoe ze hun kind kunnen helpen met de start in de brugklas en het zich staande houden in de nieuwe school/omgeving.
Na de zomervakantie is er een korte follow-up bijeenkomst voor de leerlingen om te horen hoe het met iedereen gaat.

Wanneer en waar?

Voor de leerlingen:

Dinsdag 13 juni 2017 15:30 – 17:00

Dinsdag 20 juni 2017 15:30 – 17:00

Voor ouders:

Donderdag 22 juni 2017 19:30 – 20:30

Waar:

Wijkcentrum De Lichtenberg, Reeënstraat 20 A te Silvolde.

Opgeven via de mail: a.vrieselaar@helpgewoon.nl of w.nijland@helpgewoon.nl

Telefonisch opgeven: Anneke 06 54658949 of Willy 06 15675157

Groeten,

Anneke Vrieselaar en Willy Nijland

Helpgewoon Jeugdteambeylikduzu escort sisli escort beylikduzu escort istanbul escort istanbul escort