Almende homepage
Aanmelding brugklas

                    

Als een leerling in groep 8 zit, verloopt de aanmelding via de basisschool. De leerkracht van groep 8 kan ook contact opnemen met Bert Woolschot. Hij is de contactpersoon van de Toelatingscommissie.

In de brochure "over de brug" staat meer informatie over toelating en plaatsing voor leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers.

Afdelingsleiders Tom Noten en Catharina Rinsma regelen de aanmelding voor leerlingen die op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en die naar de locatie Isala van het Almende College overstappen.

Het is gebruikelijk dat ouders/verzorgers daarover eerst de mentor of kernteam-/ afdelingsleider van de andere school inlichten! 

 
klik hier voor het aanmeldingsformulier!